Author: aseharidus

  • Alanud on valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku

    Alanud on valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku

    Alanud on valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku Tule ja kandideeri, sest volikogu on oluline esindus- ja otsustuskogu ülikoolis, kus meie, aktiivsed tudengid, saame kaasa rääkida olulistel teemadel. Volikogu tegeleb mitmete küsimustega, nagu kõrghariduse rahastamine, ülikooli jätkusuutlik areng, rahvusvaheliste tudengite heaolu ja palju muud. Sinu kandideerimine annab võimaluse tuua esile kõigi tudengite hääl ülikoolis ja tagada,…

  • The elections for the Tallinn University Student Union Council have begun

    The elections for the Tallinn University Student Union Council have begun

    The elections for the Tallinn University Student Union Representative Council have begun Come and apply, because the council is an important representative and decision-making body at the university, where we, active students, can have a say on important issues. The council deals with various issues such as higher education funding, sustainable development of the university,…