Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Teadustegevuse rahastus

Teadustegevuse toetuse eesmärk on innustada ja toetada Tallinna Ülikooli üliõpilasi teadustöös erinevatel viisidel. Olenemata sellest, kas soovid oma teadustööd ellu viia, populariseerida teadust või osaleda kõrgetasemelises teadustöös, on meie programmid mõeldud sinu teekonna toetamiseks ja teadusmaailma avardamiseks. Saada avaldus ja avasta teadusmaailma võimalusi!

Teadustöö läbiviimine – Toetab üliõpilaste teadustööga seotud kulusid, sealhulgas andmete kogumist, vajalike töövahendite soetamist ja teadustöö avaldamisega seotud kulusid. Kriteeriumid hõlmavad teadustöö olulist panust valdkonna arengusse, interdistsiplinaarsust ja eelistust projekti jaoks, mis on koostatud erinevate õppetasemete koostöös. Rahastusperiood on kuni 6 kuud, toetuse ülempiir on 400 eurot.

Teaduse populariseerimine – Keskkond, mis keskendub teaduse populariseerimisele, toetades ürituste korraldamist, materjalide koostamist ja erialaühenduste tegevust. Toetuse saamiseks tuleb selgelt näidata projekti seost ülikooliga, laia sihtrühma ning eelistatult kaasata erinevate õppetasemete tudengite koostööd. Rahastusperiood on kuni 12 kuud, toetuse ülempiir on 800 eurot.

Teadustöö esitlemine – Toetab tudengite teadustööde esitlemist erinevatel sündmustel, hõlmates osalemiskulusid, mobiilsust ning muud esitamisega seotud kulusid. Kriteeriumid nõuavad selget põhjendust töö esitlemise olulisuse kohta, tudengi seost ülikooliga ning kasu, mis tekib edasistes õpingutes. Rahastusperiood on kuni 6 kuud, toetuse ülempiir on 300 eurot.

Osavõtt kõrgetasemelises teadustöös –  Toetab tudengite osalemist kõrgetasemelises teadustöös, et parandada nende teadustöö kvaliteeti ja kogemust. Toetus hõlmab osalemisega seotud kulusid, koolitust, mobiilsust ning tegevusega otseselt seotud kulusid. Kriteeriumid nõuavad selget põhjendust toetuse vajaduse ja saadava kogemuse kohta ning projekti seost ülikooliga ja valdkonna arenguga. Rahastusperiood on kuni 9 kuud, toetuse ülempiir on 700 eurot.

Taotlemine ja määramine

Tudengiprojekti toetuse taotlemiseks tuleb Üliõpilaskonnale esitada projekti kavand vastava taotlusvormi formaadis. Taotluseid võetakse vastu e-posti aadressil projekt@esindus.ee.

Positiivse rahastusotsuse korral teavitatakse taotlejat e-posti teel, millest alates on lubatud projektiga seotud kulutusi teha.

Aruanne tuleb esitada koos kuludokumentidega projekti lõppkuupäevast alates 30 päeva jooksul. Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist (ehk tagasiulatuvalt).

Eelistatakse projekte, mis on madala eelarvega ja on põhjendatud ning selge tegevusplaaniga.

Küsimuste korral võib pöörduda projekt@esindus.ee.