Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Tudengiprojektide rahastus

Tudengiprojekt on Tallinna Ülikooli üliõpilase või tudengiorganisatsiooni liikme korraldatud sündmus (seminar, koolitus, konverents, kontsert, etendus, konkurss või meelelahutusüritus), millel on selge eesmärk, ajaline kava ja eelarve.

  • Enne toetuse taotlemist palun kirjuta oma plaanist ning projektist vabas vormis meilile aseharidus@gmail.com.
  • Taotlusi saavad esitada kõikide tasemete üliõpilased!

Esitatava projekti eesmärk peab olema seotud vähemalt ühe järgneva tegevusega:

  • Eriala arendus – projekt aitab kaasa üliõpilaste teadustöö populariseerimisele, soodustab erialast seotust ning erialast aktiivsust.
  • Kodanikuühiskonnas kaasarääkimine – projekt tõmbab tähelepanu ühiskonnas aktuaalsetele teemadele ja/või probleemidele ning innustab üliõpilasi mõtlema ühiskonnas olulistele teemadele.
  • Traditsioonide hoidmine ja edendamine – projekt kannab rahvuslikke, Tallinna Ülikooli või üliõpilaskonna traditsioone.
  • Kaasamine – projekti korraldus- ja/või osalemise tasandil on kaasatud Tallinna ülikooli tudengid, teised ülikooli liikmed, üliõpilaskonnad, üliõpilasorganisatsioonid ja muud koostööpartnerid.
  • Tervislike eluviiside ja looduskeskkonna väärtustamine – projekt propageerib tervislikke elamis- ja käitumisviise ning tõstab teadlikkust looduskeskkonna hoiust.

Taotlemine ja määramine

Tudengiprojekti toetuse taotlemiseks tuleb Üliõpilaskonnale esitada projekti kavand vastava taotlusvormi formaadis. Taotluseid võetakse vastu paberkandjal üliõpilaskonna kontoris (S-139) või e-posti aadressil projekt@esindus.ee

Positiivse rahastusotsuse korral teavitatakse taotlejat e-posti teel, millest alates on lubatud projektiga seotud kulutusi teha.

Aruanne tuleb esitada koos kuludokumentidega projekti lõppkuupäevast alates 30 päeva jooksul. Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist (ehk tagasiulatuvalt).

Eelistatakse projekte, mis on madala eelarvega ja on põhjendatud ning selge tegevusplaaniga.

Küsimuste korral võib pöörduda projekt@esindus.ee.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com