Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Otseteed

Tööpakkumised

Kalender

  • All Post
  • Uncategorized
Alanud on erakorralised valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku!

Alanud on erakorralised valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku! Tule ja kandideeri, sest… Volikogu on tudengite kõige tähtsam esindus- ja otsustuskogu, kuhu kuuluvad aktiivsedtudengid üle ülikooli. Volikogu mõjutab kõige olulisemaid otsuseid ülikoolielus nagunäiteks kõrghariduse rahastamine, ülikooli kestliku arengu poliitika, rahvusvahelistetudengite heaolu ja palju…

Tule tööle üliõpilaskonda!

Üliõpilaskond otsib tiimiliiget! Hei, tudeng! Oleme oma tiimi otsimas uut liiget – kas see võiksid olla Sina? Üliõpilaskonna kontoris ootab Sind vabatahtlike koordinaatori positsioon koos vahva tiimiga! Vabatahtlike koordinaatori ülesannete hulka kuuluvad näiteks: üliõpilasorganisatsioonide tegevuse koordineerimine, arendamine ja vajadusel abistamine üksustevahelise suhtluse…

Tutvumisõhtud ja REBASTEPIDU

Tutvumisõhtud ja REBASTEPIDU Hea tudeng! Aasta alguse sündmused nagu avaaktus ja hooviMELU on traditsiooniliselt vastu võetud ning infotundides on juba käidud. Tudengivaim on seega algust näinud ja meil on hea meel tõdeda, et meie üliõpilasorganisatsioonidel on Teile veel palju varuks! Nimelt korraldavad…

Struktuur

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna struktuur on mitmekülgne ja aktiivne üliõpilane leiab kindlasti omale meelepärase üksuse, kust osa võtta, kuhu panustada või kuhu kandideerida.

Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Volikogu töötab komisjonides, kus valmistatakse ette eelnõusid, et muuta erinevate otsustuskogude dokumente eesmärgiga parandada tudengielu, õppekvaliteeti ja ülikooli arengut. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse.

Üliõpilaskonda (ÜK) juhib üliõpilaskonna 3-liikmeline juhatus, mis haldab erinevaid üliõpilaskonna üksuseid ning mille juures töötab personal. Üliõpilaskonna juhatus esindab tudengeid ametikoha alusel erinevates otsustus- ja nõukogudes. Näiteks kuulub juhatus ka ülikooli senati koosseisu, mis on Tallinna Ülikooli kõrgeim otsustusorgan. Üliõpilaskond haldab vabatahtlike tudengite tööd erinevates huviklubides ning instituutide üliõpilasnõukogudes.

Klubid on Tallinna Ülikooli üliõpilaste jaoks mitmekülgse valikuga huvialadele pühendatud üksused, kus saavad kokku tulla tudengid, kellel on ühised huvid ja kirg teatud tegevusalade vastu. Sealhulgas on võimalik liituda näiteks International Club’i, Fotoklubi, Teatriklubi ja mitmete teiste huvitavate klubidega.

Üliõpilasnõukogu (ÜN), mis esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega. ÜN kaasab üliõpilasi oma tegevustesse ja üliõpilaselu korraldamisse. Lisaks valivad ÜNi liikmed tudengiesindajad oma üksuse atesteerimiskomisjoni, nõukokku ja õppekolleegiumisse.

Kursusevanem on ühe kursuse suhtlusisikuks nii ülikooli, üliõpilasnõukogu kui ka kursuse vahel. Kursusevanema roll on äärmiselt oluline, et võimalikult palju infot nii õppesiseselt kui ka -väliselt kogu kursuseni jõuaks.

Tugitudengid pakuvad üliõpilastele vajalikku toetust ja juhendamist nende ülikoolielu esimestel sammudel. Kogenud tudengite rolli ja juhendamise abil aitavad tugitudengid uutel üliõpilastel kohaneda ülikoolikeskkonnaga, leida õigeid ressursse ning olulisi sotsiaalseid sidemeid. Nende panus loob soodsa õpikeskkonna, kus üliõpilased saavad motiveeritult ja edukalt õpinguid jätkata, toetades sellega ülikooli üldist missiooni ja õppekvaliteeti.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com