Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Otseteed

Tööpakkumised

Kalender

  • All Post
  • Uncategorized
  • Uudised
Esita kandidaat TLÜ üliõpilaskonna teenetemärgile!

Head Tallinna Ülikooli üliõpilased ja vilistlased! Tallinna Ülikooli üliõpilaskond omistab teenetemärgid isikutele, kes on oma tegevusega panustanud Tallinna Ülikooli üliõpilaselu edendamisse või on teiste saavutustega silma paistnud ja meie ülikooli väärtust tõstnud. Kõigil üliõpilastel on õigus teha teenetemärkide komisjonile ettepanek inimeste kohta, kes on autasu ära teeninud. Komisjon omistab teenetemärgid novembris…

Nõustamiskeskusest saab abi iga mure korral

Nõustamiskeskusest saab abi iga mure korral Vaimse tervise kuu ja järgmisel nädalal aset leidva nõustamiskeskuse nädala raames suhtlesime üliõpilasteenuste peaspetsialisti ja karjäärinõustaja Kadri Pakastega, kes valgustab natuke lähemalt ÜNK-i tööd ja panust üliõpilaste elu ning tervise edendamisse. Nõustaja sõnul on nõustamiskeskuse laiem…

Kandideeri Üliõpilaskonna juhiks!

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu spiiker kuulutab välja erakorralise kandideerimise järgnevatele positsioonidele: Üliõpilaskonna juht (juhatuse liige üldorganisatoorses juhtimises) Tutvu tööpositsiooni kirjelduse ja kandideerimisprotsessiga allpool! ********* Üliõpilaskonna juhi vastutusvaldkonnad on:                            …

Struktuur

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna struktuur on mitmekülgne ja aktiivne üliõpilane leiab kindlasti omale meelepärase üksuse, kust osa võtta, kuhu panustada või kuhu kandideerida.

Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Volikogu töötab komisjonides, kus valmistatakse ette eelnõusid, et muuta erinevate otsustuskogude dokumente eesmärgiga parandada tudengielu, õppekvaliteeti ja ülikooli arengut. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse.

Üliõpilaskonda (ÜK) juhib üliõpilaskonna 3-liikmeline juhatus, mis haldab erinevaid üliõpilaskonna üksuseid ning mille juures töötab personal. Üliõpilaskonna juhatus esindab tudengeid ametikoha alusel erinevates otsustus- ja nõukogudes. Näiteks kuulub juhatus ka ülikooli senati koosseisu, mis on Tallinna Ülikooli kõrgeim otsustusorgan. Üliõpilaskond haldab vabatahtlike tudengite tööd erinevates huviklubides ning instituutide üliõpilasnõukogudes.

Klubid on Tallinna Ülikooli üliõpilaste jaoks mitmekülgse valikuga huvialadele pühendatud üksused, kus saavad kokku tulla tudengid, kellel on ühised huvid ja kirg teatud tegevusalade vastu. Sealhulgas on võimalik liituda näiteks International Club’i, Fotoklubi, Teatriklubi ja mitmete teiste huvitavate klubidega.

Üliõpilasnõukogu (ÜN), mis esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega. ÜN kaasab üliõpilasi oma tegevustesse ja üliõpilaselu korraldamisse. Lisaks valivad ÜNi liikmed tudengiesindajad oma üksuse atesteerimiskomisjoni, nõukokku ja õppekolleegiumisse.

Kursusevanem on ühe kursuse suhtlusisikuks nii ülikooli, üliõpilasnõukogu kui ka kursuse vahel. Kursusevanema roll on äärmiselt oluline, et võimalikult palju infot nii õppesiseselt kui ka -väliselt kogu kursuseni jõuaks.

Tugitudengid pakuvad üliõpilastele vajalikku toetust ja juhendamist nende ülikoolielu esimestel sammudel. Kogenud tudengite rolli ja juhendamise abil aitavad tugitudengid uutel üliõpilastel kohaneda ülikoolikeskkonnaga, leida õigeid ressursse ning olulisi sotsiaalseid sidemeid. Nende panus loob soodsa õpikeskkonna, kus üliõpilased saavad motiveeritult ja edukalt õpinguid jätkata, toetades sellega ülikooli üldist missiooni ja õppekvaliteeti.