Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Nõustamine ja tugitudengi programm

Haridusalane nõustamine

Haridus- ja teaduspoliitika valdkonna juhatuse liikme poole saad pöörduda, kui tekib küsimusi või arusaamatusi õppekorralduseeskirja (ÕKE) sätete mõistmisel (nt sinu huvide ja õiguste õppetööalaste rikkumise korral või kui soovid lihtsalt nõu hariduslike võimaluste kasutamise kohta). Samuti saab pöörduda tema poole, kui sooviksid oma õppekava arendamisse panustada, aga ei tea täpselt, kellega kontakteeruda. Kirjuta aseharidus@esindus.ee ning võid soovi korral kohtumise kokku leppida!

Kursusevanem seisab selle eest, et sinuni jõuaks info, mis on seotud sinu kursusega ning mida muudest kanalitest kätte ei saa. Tema seisab ka sinu õiguste eest ning oskab sind suunata. Kursusevanema kaudu jõuavad sinu ja kursusekaaslaste mured, ideed ja ettepanekud üliõpilaskonda. Kursusevanema poole võid julgesti pöörduda, kuna tema on üliõpilaste nõustamisega seotud inimestest sulle kõige lähemal! Kui teie kursusel veel pole kursusevanemat, siis võite pöörduda oma üliõpilasnõukogu poole.

Üliõpilasnõukogu on olemas igas üksuses ja tegutseb sealsete üliõpilaste jaoks. Üliõpilasnõukogu aitab sul leida vastuseid küsimustele ja kaitseb sinu õiguseid üksuse tasandil.

Akadeemilise üksuse õppenõustajalt saad küsida nõu, kui vajad abi õppetööd puudutavates küsimustes (nt tunniplaan, õppetööle registreerimine, õppematerjalid, õppejõudude vastuvõtuajad, info loengute toimumise kohta, EAP-d). Õppenõustaja kontakti leiad oma instituudi kodulehelt.

Akadeemilised nõustajad on õppeosakonna õppespetsialistid, kelle poole saad pöörduda, kui vajad abi üldistes õppimist ja õppetöö korraldust puudutavates küsimustes (nt akadeemiline kalender, õppekoormus, akadeemiline puhkus, külalisüliõpilasena õppimine, stipendiumid ja toetused).

Lisainfo

Juhatuse liige haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas
aseharidus@esindus.ee.

Muud nõustamisvõimalused

Sotsiaalpoliitika valdkonna juhatuse liige aitab sind kõigi arusaamatuste ja probleemide puhul, mis puudutavad nõustamist, ligipääsu kõrgharidusele, stipendiume ja toetusi, ühiselamuid, võrdset kohtlemist ja õpikeskkonda. Lisaks sellele on võimalik tema poole pöörduda, kui soovid arendada Tallinna Ülikoolis õpikeskkonda, sealhulgas pakkuda keskkonnasäästlikke lahendusi. Kirjuta asesotsiaal@esindus.ee ning võid soovi korral kohtumise kokku leppida!

Lisainfo

Sharon Kaasik
Juhatuse liige sotsiaalpoliitika valdkonnas
asesotsiaal@esindus.ee

Üliõpilaste nõustamiskeskus

Üliõpilaskonna kontori ja tudengiköögi juures, ruumis S-142, asub Tallinna Ülikooli Üliõpilaste nõustamiskeskus. Nõustamiskeskuses töötavad kolm valdkonnaspetsialisti, kelle poole võivad kõik sisseastujad, tudengid ja vilistlased pöörduda TASUTA.
Hoolime Sinust ja Sinu heaolust ülikooli teekonnal, seega võta julgelt ühendust kriisi ennetamiseks või muul moel nõustamiseks!

Lisainfo

Nõustamiskeskuse koduleht
noustamiskeskus@tlu.ee
Vaimse tervise kriisi korral helista kindlasti eluliini numbril 6558088 või 122!

Tugitudengid

Tugitudengid (varem tuutorid) on spetsiaalse väljaõppe saanud vanemate kursuste üliõpilased, kes toetavad teisi üliõpilasi õpingute jooksul. Tugitudengi poole saab pöörduda nii õppealaste kui ka isiklike muredega. Tugitudeng ei anna nõu, vaid on hea kuulaja, aidates sul leida enda jaoks parim lahendus ning vajadusel oskab ta sind edasi suunata.

Tugitudengid annavad võimaluse lihtsalt ja vabalt arutada teemasid, mis sulle muret valmistavad. Vahel aitab, kui saad kõik südamelt ära rääkida, teades samas, et teine pool tõeliselt kuulab.

Link TLÜ lehele: https://www.tlu.ee/tugitudengid

Tugitudengi programm

Programm on loodud mõistes, kui tähtis on üliõpilaste roll üksteise igapäevasel toetamisel. Eeldatavalt otsivad inimesed esimese sammuna tuge sõpradelt, et läbi mõelda tekkinud probleemid. Sellistel aegadel võib efektiivse toe pakkumiseks jääda lähedaste oskustest väheseks, sest nad võivad endas kõhelda ja ei ole piisavalt pädevad. Tugitudengi programmi eesmärk on püüda leida viise, kuidas paremini ette valmistada toetava rolliga üliõpilasi, et nad tunneksid end kaaslasi toetades enesekindlalt ja oleksid teadlikud professionaalsest võrgustikust nende ümber.

Tugitudengiks saamiseks on vaja läbida Oxfordi ülikoolis välja töötatud Ann Fordi tugitudengi koolitusprogramm. Koolitus kestab 10 nädalat ning selle kogumaht on 30 tundi. Tugitudengi väljaõpe käsitleb nõustamise põhioskusi, mille alla kuuluvad aktiivne kuulamine, konfidentsiaalsuse hoidmine, piiride austamine ja märkide tundmine, kui on vaja üliõpilast julgustada ja edasi suunata professionaali juurde. Praktika ajal kohtutakse iga teine nädal supervisioonis,  kinnistades nii saadud oskusi ja saades tuge praktilise töö jaoks. Tähtis on rõhutada, et tugitudengid ei ole nõustajad ja kui olukord nõuab, julgustavad nad edasi tuge otsima.

Programm kestab kokku kaks semestrit, kus kevadsemestril toimub väljaõpe ja sügissemestril 4 EAP mahuline praktika, andes võimaluse saadud oskusi praktiseerida. 

Tallinna Ülikooli koolitaja omab Anne Fordi tugitudengikoolituse progammi koolitaja tunnistust.

Kui sa soovid liituda, siis võta ühendust kadri.pakaste@tlu.ee.

Liitu julgelt!