Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Meened

Tallinna Ülikooli tekkel

Tallinna Ülikooli tekkel on kreemikasvalget värvi ja kirsipunase ääre ning ornamendiga. Tekli laele tikitud ornamendi läbi põimunud katkematu joon sümboliseerib Tallinna Ülikooli liikmete vahelist sidusust ja aitab meeles pidada ülikooli väärtuseid. Valge värv sümboliseerib akadeemilist vaimsust ja vabadust, punane ülikoolipere ühtekuuluvust ning must akadeemilist nõudlikkust ja isamaalisust. Teklit võivad kanda üliõpilased, vilistlased, rektor, prorektorid, ülikooli senati liikmed, korralised professorid, dotsendid, lektorid, teadurid, vanemteadurid ja assistendid. Esimese kursuse tudengid saavad endale tekli soetada alates teisest semestrist. Samal ajal tänatakse ka parimaid esimese kursuse tudengeid Teklitseremoonial, kus nad saavad tekli kingituseks. Tekli saab soetada üliõpilaskonna kontorist, ruumist S-139.

Screenshot 2023-04-23 at 00.08.45

Tallinna Ülikooli sõrmus

Tallinna Ülikooli sõrmuste valikus on hõbesõrmus, ülekullatud sõrmus ja kuldsõrmus. Sobiva suuruse saab välja valida üliõpilaskonna kontoris (S-139). Sõrmused valmivad hinnatud Roman Tavast OÜ-s. Sõrmuseid tellitakse kaks korda aastas (sügisel ja kevadel).

Tellimine ja lisainfo:
isic@esindus.ee.

Screenshot 2023-04-23 at 00.12.22