Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Kursusevanemad

Kursusevanem on kursuse kõige tähtsam inimene, kelle kaudu jõuavad tudengite mured, ideed ning ettepanekud üliõpilasnõukogusse ja ülikooli ning tudengiorganisatsioonide info kursuseni.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu on vastu võtnud ka kursusevanemate statuudi.

Statuudis on toodud kursusevanema valimistega seotud informatsioon, erimeelsustega seotu, kursusevanema omaduste kirjeldus, kursusevanemate hüvede ja õiguste informatsioon ning kursusevanema kohustustega seotud info.

Kursusevanemate statuut on leitav SIIT.

Kursusevanema ülesanded

  1.  kursusekaaslastele info edastamine;
  2. kursusekaaslaste abistamine – kursusevanem teab, kuhu tema kursusekaaslane murega pöörduma peab;
  3. kursuse ettepanekute, murede ja ideede toomine üliõpilasnõukogusse ja vahendamine akadeemilisse üksusesse.

Kursusevanema eelised

  1.  omab alati teistest rohkem kasulikku informatsiooni;
  2. tal on hea võimalus osa saada üliõpilaskonna korraldatavatest koolitustest;
  3. tutvused ja nendega seotud eelised nii õppetöös kui ka tudengielus;
  4. teatud üliõpilaskonna üritustele on võimalik kursusevanemal sisse saada soodushinnaga (sellest teavitatakse kursusevanemaid eraldi).