Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Erasmus ja muu välisõpe

Välismaal õppimiseks ja praktika tegemiseks on erinevaid võimalusi. Stipendiumeid pakuvad erinevad programmid, riikide valitsused, fondid ja ülikoolid. Tudengil on võimalus ka isiklikul algatusel minna vahetustudengina välisülikooli õppima. 

Järgnevalt on välja toodud peamised välisõppe võimalused.

Erasmus+ vahetusõpingud

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure. Programmi raames on võimalik õppida vahetusüliõpilasena erinevates  Euroopa riikides, aga ka väljaspool Euroopa Liitu. Erasmus+ programm pakub välismaal õppimiseks erinevaid stipendiumeid, millega saab tutvuda SIIT.

Detailse info Erasmus+ vahetusõpingute kohta leiad SIIT.

Erasmus+ välispraktika

Erasmus+  välispraktika võimaldab TLÜ tudengitel sooritada praktika mõne teise riigi ettevõttes või organisatsioonis (sh kõrgkoolis). Programmiriikide puhul saab praktikale kandideerida nii välisriigi ülikoolidesse kui ka ettevõtetesse. Partnerriikide puhul saab praktikale kandideerida välisriigi ülikoolidesse, millega on olemas vastav kokkulepe. Praktikale saab kandideerida aasta ringi, v.a juulis!

Täpse info välispraktika kohta leiad SIIT.

Kahepoolsed lepingud

Kahepoolsete lepingute raames on võimalik teha vahetusõpingud paljudes ülikoolides väljaspool Euroopat. Tavaliselt ei kaasne selliste lepingute raames stipendiumeid, kuid üliõpilastele tagatakse tasuta õppimine partnerülikoolis ning mõnel juhul võimaldatakse majutust ühiselamus. Sellise vahetuse puhul on võimalik esitada ka taotlus rahvusvahelistumise fondi, millest iga aasta toetatakse vahetusõpinguid kuni 5000 euroga.

Täpsem info SIIN.

Rahvusvahelised suve- ja talvekoolid

Rahvusvahelised suve- ja talvekoolid on lühiajalised programmid, mis võimaldavad ühendada õpingud maailma avastamise ja uute sidemete loomisega. Igal programmil on oma kandideerimisnõuded, mille kohta leiad info vastava kooli koduleheküljelt. Suve- ja talvekoolid on üldjuhul tasulised, aga mitmed Tallinna Ülikooli partnerülikoolid rakendavad oma korraldatavate programmide puhul meie tudengitele soodushindasid.

Teatud valiku lähiajal toimuvatest suve- ja talvekoolidest leiad SIIT, kõige uuemate pakkumistega kursis olemiseks jälgi lisaks Õpirändekeskuse Facebooki lehte.

Rahvusvahelistumine kodus

Tänases globaliseerunud maailmas on iga rahvusvaheline kogemus hindamatu väärtusega – selle kaudu on võimalik arendada oma suhtlemisoskusi, avardada karjääriväljavaateid, laiendada silmaringi ja kultuuriteadmisi ning saada kasulikke tutvusi eri rahvusest inimestega.

Paraku ei ole välisõppesse minek alati võimalik, aga SIIT lehelt leiad rahvusvahelistumisega seotud võimalused, mis on kättesaadavad ka koduülikoolist lahkumata!

Muud välisspitendiumid

Info erinevate eespool mainimata jäänud stipendiumite kohta leiad SIIT ja Õpirändekeskuse Facebooki lehel.