Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Volikogu

Volikogu on kuni 17-liikmeline Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda esindav ja selle seisukohti kinnitav kõrgeim otsustusorgan. Volikogu tööd juhib volikogu spiiker.

Volikogu töötab komisjonides, mis käsitlevad mitme valdkonna (sh haridus-, teadus-, sotsiaal- ja arendusvaldkondade) erinevate üksuste seisukohti, poliitikaid ja eelnõusid. Samuti tegeleb volikogu küsimustega, mis puudutavad juhtimise ja organisatsiooni arengut. Komisjonides valmistatakse ette eelnõusid. Volikogu istung toimub kord kuus.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsikuus. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid ning volikogu esindajaid saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Kandideerimiseks ja valimiseks hoia kindlasti silm peal üliõpilaskonna sotsiaalmeediakanalitel!

Volikogu kontaktid

Laura Paju – LTI (pajchu@tlu.ee);

Vivian Põld – LTI (vivian24@tlu.ee);

Markus Harald Pais – LTI (paismh@tlu.ee)

Anu Lipp – LTI (anulipp@tlu.ee);

Annaliisa Lipp – TÜHI (annalipp@tlu.ee);

Elis Randmaa – TÜHI (elisra1@tlu.ee)

Elisabeth Päiv – ÜTI (bethitln@tlu.ee)

Christine Grete Rüütalu – ÜTI (chrgrete@tlu.ee)

Eliisa Vihljajeva – ÜTI (eliisa03@tlu.ee)

Dariia Liakh – ÜTI (dora08087@tlu.ee)

Kevin Palmets – KÜN (lauajalg@tlu.ee)

Kristin Mei – KÜN (kristinm@tlu.ee)

Reiko Pikorainen – KÜN (reikopik@tlu.ee)

Karmen Klaasen – DIGI (kklaasen@tlu.ee)

Erle Neeme – ÜTI doktorant (erlnee@tlu.ee);

Chun Sing NG – TÜHI doktorant (iversonn@tlu.ee)

Remy Suurna – LTI (hcromy@tlu.ee)