Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Dokumendid

Õigusaktid

TLÜ üliõpilaskonna põhikiri
TLÜ üliõpilaskonna volikogu kodukord
TLÜ üliõpilaskonna volikogu valimiseeskiri
TLÜ üliõpilaskonna sümboolika alused
TLÜ üliõpilaskonna teenetemärkide statuut
TLÜ tudengiprojekti toetuse taotlemise ja menetlemise kord
MTÜ TLÜ Üliõpilaskonna põhikiri
TLÜ kursusevanema statuut

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com