Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Üliõpilasnõukogu

Akadeemilise üksuse ehk instituudi tasandil esindab üliõpilasi ja korraldab üliõpilaselu üliõpilasnõukogu.

Üliõpilasnõukogu (edaspidi ÜN) on instituudi aktiivne esinduskogu, mis täidab sotsiaalset ja esinduslikku funktsiooni. ÜN esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega.

ÜN kaasab üliõpilasi nõukogu tegevusse ja üliõpilaselu korraldamisesse. Lisaks valib ÜN oma instituudi üliõpilasesindajad instituudi õppekolleegiumisse ja instituudi nõukogusse (loe all).

ÜNi liikmeks saab astuda ÜNi põhimääruse alusel igal ajal.

ÜNiga liitumiseks tuleb saata oma instituudi ÜNile digitaalselt allkirjastatud liitumisavaldus, mille malli leiad SIIT (link siia).

Saa osa toredast tudengikultuurist, panusta oma instituuti ja LIITU JUBA TÄNA!

TLÜ Üliõpilasnõukogud

  • Humanitaarteaduste instituudi üliõpilasnõukogu ehk TÜHI ÜN
  • Ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasnõukogu ehk Civitas
  • Haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu ehk KÜN
  • Loodusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu ehk LTI ÜN
  • BFM instituudi üliõpilasnõukogu ehk Meedium 
  • Digitehnoloogiate instituudi üliõpilasnõukogu ehk DigiTech

TLÜ üliõpilasnõukogud

Instituudi nõukogu

Instituuti juhivad instituudi direktor ja instituudi nõukogu. Instituudi nõukogu võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle senatile kinnitamiseks; teeb senatile ettepanekud kinnitada instituudi akadeemilised suunad; võtab vastu instituudi eelarve projekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras; kinnitab instituudi tegevuskava; annab hinnangu instituudi tegevusaruandele; võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad; valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras; võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta; jpm.

Akadeemilise üksuse nõukogus on vähemalt kolm üliõpilasesindajat, eelistatult igast õppeastmest vähemalt üks esindaja, kelle valivad sinna üliõpilasnõukogu liikmed. Valimised  reklaamitakse välja augustikuus üliõpilasnõukogu sotsiaalmeediakanalites.

Üliõpilasesindajal on instituudi nõukogus suur roll. Ta räägib kaasa ja seisab tudengite huvide ja vajaduste eest instituudi tasandil. Puudutades teemasid nagu õppekavade kvaliteet, probleemid õppejõududega, õppejõudude töötingimused, üliõpilaste õppetingimused jpm.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
Screenshot 2023-04-28 at 23.10.46

Õppekolleegium

Igas akadeemilises üksuses ehk instituudis või kolledžis on õppekolleegium. Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekava arendamise eest ning lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegium teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

Igas õppekolleegiumis on vähemalt üks üliõpilasesindaja, kelle valivad sinna üliõpilasnõukogu liikmed. Valimised reklaamitakse välja augustikuus üliõpilasnõukogu meediakanalites.