Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

ISIC üliõpilaspilet

Üliõpilaspiletit on võimalik taotleda vähemalt 16-aastasel isikul, kes on immatrikuleeritud üliõpilane ning õpib kõrghariduslikul õppekaval ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses Eestis või välisriigis. Isik võib õppida nii täis- kui ka osakoormusel ning erinevates õppevormides (st päevaõpe, kaugõpe, tsükliõpe jm). Kaardi taotlemise hetkel võib üliõpilane olla ka akadeemilisel puhkusel.

Avatud ülikooli õppuritel ei ole võimalik ISIC üliõpilaspiletit taotleda, v.a Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppe õppuritel. Kui isik õpib Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppekaval (ehk ei kuula ainult mõningaid aineid nt eksternina, vaid läbib kogu õppekava), on ta immatrikuleeritud üliõpilane ja seega õigustatud ISIC üliõpilaspiletit taotlema. Teistel kõrgkoolidel ei ole avatud ülikoolis kinnitatud õppekavasid, seega ei ole tegemist ka immatrikuleeritud üliõpilastega, vaid vabakuulajatega.

Eksternid, internid ja residendid ei ole ülikooliseaduse mõistes üliõpilased, seega ei ole neil võimalik üliõpilaspiletit taotleda.

ISIC kaart

Rahvusvaheline ISIC üliõpilaspilet tõendab sinu üliõpilasstaatust rohkem kui 100 riigis üle maailma. ISIC pakub sulle erinevaid soodustusi Eestis 1000 ning välismaal 125 000 müügikohas. Kui taotled ISIC üliõpilaspileti pangast, on see ühtlasi ka sinu pangakaart.

Puutevaba kiipi sisaldavaid üliõpilaspileteid on võimalik lisaks kasutada ka õppeasutuse sisestes ja välistes rakendustes, sh sõidukaardina Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis. EDUID kaardihaldussüsteemist on võimalik taotleda nii puutevaba kiibiga kui ka kiibita ISIC üliõpilaspileteid. Kõik pangast taotletud ISIC üliõpilaspiletid sisaldavad puutevaba kiipi.

Rahvusvahelist ISIC üliõpilaspiletit väljastavad:

  1. Eesti Üliõpilaskondade Liit kaardihaldussüsteemi www.eduid.ee kaudu;
  2. SEB pank www.seb.ee/isic;
  3. Swedbank www.swedbank.ee/isic.