Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Stipendiumid ja toetused

Hetkel on tudengitel võimalik taotleda:

  • Vajaduspõhist õppetoetust, mis on mõeldud üliõpilastele, kes on pärit vähekindlustatud perekondadest. Nimetatud toetus määratakse  kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. 

Täpsem info toetuse kohta on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Taotlemine toimub haridusportaalis edu.ee

  • Vajaduspõhist eritoetust, mis on mõeldud üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma, kuna perekonnaliikmete varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri (2023. aastal 762.50€ kuus inimese kohta), kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. 

Loe täpsemat infot vajaduspõhise eritoetuse kohta SIIT.

Taotluste esitamine toimub õppeinfosüsteemis ÕIS

Infot erinevate toetuste ja stipendiumite kohta, mida üliõpilasel on võimalik erinevatel ajahetkedel õpingute ja õppeaasta jooksul taotleda leiad SIIT

Kui sul on küsimusi ülikooli jagatavate stipendiumite või toetuste kohta, siis kirjuta oppeosakond@tlu.ee.