Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Council

Volikogu on kuni 17-liikmeline Tallinna Ülikooli üliõpilaskonda esindav ja selle seisukohti kinnitav kõrgeim otsustusorgan. Volikogu tööd juhib volikogu spiiker.

Volikogu töötab komisjonides, mis käsitlevad mitme valdkonna (sh haridus-, teadus-, sotsiaal- ja arendusvaldkondade) erinevate üksuste seisukohti, poliitikaid ja eelnõusid. Samuti tegeleb volikogu küsimustega, mis puudutavad juhtimise ja organisatsiooni arengut. Komisjonides valmistatakse ette eelnõusid. Volikogu istung toimub kord kuus.

Üliõpilaskonna volikogu valimised toimuvad iga aasta märtsikuus. Volikokku saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli tudengid ning volikogu esindajaid saavad valida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased!

Kandideerimiseks ja valimiseks hoia kindlasti silm peal üliõpilaskonna sotsiaalmeediakanalitel!

Council is the highest decision-making body of up to 17 members representing the student body of Tallinn University and confirming its views. The work of the council is managed by the speaker of the council.

The council works in committees that deal with the positions, policies and drafts of various units in several fields (including education, research, social and development fields). The council also deals with issues concerning management and organizational development. Drafts are prepared in committees. The council meeting is held once a month.

The Student Union council elections are held in March every year. All Tallinn University students can apply for the council, and all Tallinn University students can elect council representatives!

Be sure to keep an eye on the student body’s social media channels to apply and be selected!

Council contacts

Andra Hiisjärv – LTI (hiisjarv@tlu.ee);

Laura Tomson – LTI (lauratom@tlu.ee);

Laura Paju – LTI (pajchu@tlu.ee);

Mattias Mõttus – TÜHI (mattiasm@tlu.ee);

Annaliisa Lipp – TÜHI (annalipp@tlu.ee);

Erle Neeme – doktorant (erlnee@tlu.ee);

Pauline Fiomena Springer – ÜTI (pspring@tlu.ee);

Kasper Kürsa – ÜTI (kkyrsa@tlu.ee);

Ana Maria Akhvlediani – BFM (ama@tlu.ee)