Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Instituudi nõukogu

Instituuti juhivad instituudi direktor ja instituudi nõukogu.

Instituudi nõukogu:

  • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle senatile kinnitamiseks;
  • teeb senatile ettepanekud kinnitada instituudi akadeemilised suunad;
  • võtab vastu instituudi eelarve projekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
  • kinnitab instituudi tegevuskava;
  • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
  • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
  • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta; jpm.

Akadeemilise üksuse nõukogus on vähemalt kolm üliõpilasesindajat, eelistatult igast õppeastmest vähemalt üks esindaja, kelle valivad sinna üliõpilasnõukogu liikmed. Valimised  reklaamitakse välja augustikuus üliõpilasnõukogu sotsiaalmeediakanalites.

Üliõpilasesindajal on instituudi nõukogus suur roll. Ta räägib kaasa ja seisab tudengite huvide ja vajaduste eest instituudi tasandil. Puudutades teemasid nagu õppekavade kvaliteet, probleemid õppejõududega, õppejõudude töötingimused, üliõpilaste õppetingimused jpm.