Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Õppekolleegium

Igas akadeemilises üksuses ehk instituudis või kolledžis on õppekolleegium.

Õppekolleegiumi ülesanded:

  • vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekava arendamise eest;
  • lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest;
  • teeb akadeemilise üksuse nõukogule ettepanekuid õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise kohta.

Igas õppekolleegiumis on vähemalt üks üliõpilasesindaja, kelle valivad sinna üliõpilasnõukogu liikmed. Valimised reklaamitakse välja augustikuus üliõpilasnõukogu meediakanalites.

Screenshot 2023-04-28 at 23.10.46