Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Senat

Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest ja võtab vastu ülikooli põhikirja. Senatil on ühekordne vetoõigus nõukogu arengukava või eelarve vastuvõtmise otsusele. Lisaks on senati pädevuses akadeemiliste üksuste ja nende allüksuste ning asutuste loomine, ümberkujundamine ja lõpetamine.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor, prorektorid, valdkonnajuhid, akadeemiliste üksuste ning asutuse direktorid ja valitavate liikmetena akadeemiliste töötajate ning üliõpilaste esindajad.

Senatis on üheksa üliõpilasesindajat, kellest kolm kuuluvad sinna ametikoha alusel ning ülejäänud esindajad valib volikogu esitatud kandidatuuri alusel. Üliõpilaste osakaal senatis on koguni 20%!

Viimased suured teemad, milles üliõpilasesindajad kaasa töötasid, olid näiteks Tallinna Ülikooli 2023.–2027. aasta arengukava, seisti õppekavade sulgemise ning õppetasude tõstmise vastu ja toetati akadeemiliste töötajate palgatõusu, sest üliõpilaste õppetingimused on suuresti mõjutatud töötajate töötingimustest.

Senatisse saab kandideerida enne igat augustikuu volikogu istungit ning muul ajal, kui augustis valitud esindajad oma volitused enneaegselt lõpetavad. Kandideerimiseks hoia silm peal üliõpilaskonna meediakanalitel!

Fotol Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik.