Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Otseteed

Tööpakkumised

Kalender

  • All Post
  • Küsitlused
  • Uncategorized
  • Uudised
Üliõpilaskond otsib haridusjuhti!

Tule üliõpilaskonna haridusjuhiks! Kui oled huvitatud juhatusega liitumisest, on võimalik 8. maini kandideerida haridusjuhi kohale. Haridusjuhi ülesanneteks on: Üliõpilasnõukogude juhatuse liikmete toetamine ja nõustamine Valdkonna õigusaktide asjakohastamine ja sisekommunikatsiooni arendamine ning korraldamine Üliõpilaskonna tegevuskava koostamine ja täitmine hariduspoliitika valdkonnas Üliõpilaskonna kursus(t)e korraldamine…

Teklitseremoonia

22.veebruaril 2024 leidis Tallinna Ülikoolis aset järjekordne teklitseremoonia. Teklitseremoonia on üliõpilaskonna poolt alustatud traditsioon, mille käigus premeeritakse 100 parima õpitulemusega esmakursuslast Tallinna Ülikooli Tekliga. Tseremoonial lõi meeleolu meie imevahva Tallinna Ülikooli BFM segakoor, kes nii rütmikate kui ka hinge puudutavate lauludega…

Struktuur

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna struktuur on mitmekülgne ja aktiivne üliõpilane leiab kindlasti omale meelepärase üksuse, kust osa võtta, kuhu panustada või kuhu kandideerida.
Vajutades paremal pildil asuvatele üksustele, on võimalik infot nende kohta juurde lugeda.

Struktuur
Senat Instituudi nõukogu Üliõpilas-volikogu Üliõpilaskond Klubid Tugitudengid Kursusevanem Üliõpilas- nõukogu Õppe- kolleegium

Senat

Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest. Üliõpilaste esindajad moodustavad 1/5 senati koosseisust ja nad valitakse senatisse üheks aastaks üliõpilaskonna volikogu poolt. Lisaks sellele kuulub sinna ka ametikohajärgselt üks juhatus.

Instituudi nõukogu

Instituudi nõukogud võtavad vastu üksuse arengukava, akadeemilise üksuse õppekavad ja esitavad need kinnitamiseks senatile, võivad teha senatile ettepanekuid üksuse põhimääruse muutmise kohta, kinnitavad üksuse tegevuskava ja annavad hinnangu üksuse tegevusaruandele, võtavad vastu üksuse eelarveprojekti eelarve. Instituudi nõukogudesse kuuluvad ka üliõpilasesindajad, kes valitakse sinna üliõpilasnõukogude poolt.

Üliõpilas-volikogu

Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Volikogu töötab komisjonides, kus valmistatakse ette eelnõusid, et muuta erinevate otsustuskogude dokumente eesmärgiga parandada tudengielu, õppekvaliteeti ja ülikooli arengut. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse.

Üliõpilaskond

Üliõpilaskonda (ÜK) juhib üliõpilaskonna 3-liikmeline juhatus, mis haldab erinevaid üliõpilaskonna üksuseid ning mille juures töötab personal. Üliõpilaskonna juhatus esindab tudengeid ametikoha alusel erinevates otsustus- ja nõukogudes. Näiteks kuulub juhatus ka ülikooli senati koosseisu, mis on Tallinna Ülikooli kõrgeim otsustusorgan. Üliõpilaskond haldab vabatahtlike tudengite tööd erinevates huviklubides ning instituutide üliõpilasnõukogudes.

Klubid

Klubid on Tallinna Ülikooli üliõpilaste jaoks mitmekülgse valikuga huvialadele pühendatud üksused, kus saavad kokku tulla tudengid, kellel on ühised huvid ja kirg teatud tegevusalade vastu. Sealhulgas on võimalik liituda näiteks International Club’i, Fotoklubi, Teatriklubi ja mitmete teiste huvitavate klubidega.

Tugitudengid

Tugitudengid pakuvad üliõpilastele vajalikku toetust ja juhendamist nende ülikoolielu esimestel sammudel. Kogenud tudengite rolli ja juhendamise abil aitavad tugitudengid uutel üliõpilastel kohaneda ülikoolikeskkonnaga, leida õigeid ressursse ning olulisi sotsiaalseid sidemeid. Nende panus loob soodsa õpikeskkonna, kus üliõpilased saavad motiveeritult ja edukalt õpinguid jätkata, toetades sellega ülikooli üldist missiooni ja õppekvaliteeti.

Kursusevanem

Kursusevanem on ühe kursuse suhtlusisikuks nii ülikooli, üliõpilasnõukogu kui ka kursuse vahel. Kursusevanema roll on äärmiselt oluline, et võimalikult palju infot nii õppesiseselt kui ka -väliselt kogu kursuseni jõuaks.

Üliõpilas- nõukogu

Üliõpilasnõukogu (ÜN), mis esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega. ÜN kaasab üliõpilasi oma tegevustesse ja üliõpilaselu korraldamisse. Lisaks valivad ÜNi liikmed tudengiesindajad oma üksuse atesteerimiskomisjoninõukokku, õppekolleegiumisse.

Õppe- kolleegium

Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegiumisse kuuluvad üliõpilasesindajad, kes valivad üliõpilasnõukogud.