Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Head Tallinna Ülikooli üliõpilased ja vilistlased!

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond omistab teenetemärgid isikutele, kes on oma tegevusega panustanud Tallinna Ülikooli üliõpilaselu edendamisse või on teiste saavutustega silma paistnud ja meie ülikooli väärtust tõstnud.

Kõigil üliõpilastel on õigus teha teenetemärkide komisjonile ettepanek inimeste kohta, kes on autasu ära teeninud. Komisjon omistab teenetemärgid novembris ning need antakse pidulikult üle detsembrikuus toimuval üliõpilaskonna sünnipäeva tähistamisel.

Komisjoni kuuluvad üliõpilaskonna volikogu spiiker, üliõpilaskonna juhatuse esimees, üliõpilaskonna volikogu esindaja, üks doktorantide esindaja, üks üliõpilasnõukogude esindaja ja kaks üliõpilaskonna esindusorgani vilistlaste esindajat.

Kandidaadi esitamiseks:

Saada hiljemalt 16. novembriks 2023 kiri aadressile spiiker@esindus.ee, kus on kirjas:

1. Esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed
2. Teenetemärkide klass, kuhu kandidaat esitatakse
3. Põhjendus, miks kandidaat väärib teenetemärki
4. Sinu nimi ja kontaktandmed

Teenetemärkide klassid:
 I klass, teenetemärk „Maecenatus Studiosorum“ (toetaja-märk). Antakse isikule, kes on pikaajaliselt toetanud üliõpilaskonna arengut ja tegevust. Antakse ülikooli rektorile tema ametiaja lõppedes. II järgu teenetemärk antakse üliõpilaskonna esindajale väljas poolt ülikooli.

II klass, teenetemärk „Studiosus Assiduus“ (tegutseja-märk). I järgu teenetemärkantakse ülikooli üliõpilasele või vilistlasele silmapaistva tegevuse eest üliõpilaskonna arendamisel. II järgu teenetemärk antakse ülikooli üliõpilasele panuse eest üliõpilaskonna töösse.

III klass, teenetemärk „Studiosus Magnificus“ (suur tudeng). Antakse ülikooli üliõpilasele silmapaistva üksiksaavutuse eest ülikooli üliõpilasena esinedes või ülikooli esindades.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna teenetemärkide statuudiga tutvu SIIN.

Kui tekib küsimusi, võta julgelt ühendust!

* Üliõpilaskonna teenetemärgid on Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis antakse erakordselt väljapaistvatele isikutele, kellel on suuri teeneid üliõpilaskonna ees.