Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Teklitseremoonia

22.veebruaril 2024 leidis Tallinna Ülikoolis aset järjekordne teklitseremoonia.

Teklitseremoonia on üliõpilaskonna poolt alustatud traditsioon, mille käigus premeeritakse 100 parima õpitulemusega esmakursuslast Tallinna Ülikooli Tekliga.

Tseremoonial lõi meeleolu meie imevahva Tallinna Ülikooli BFM segakoor, kes nii rütmikate kui ka hinge puudutavate lauludega meie laureaate tähistasid.

Kõnelejatest astusid üles Tallinna Ülikooli Rektor professor Tõnu Viik, kes rääkis nii oma ülikooli kogemustest kui ka julgustas tudengeid ülikoolielust osa võtma. Samuti kõneles säravate esmakursuslaste ees üliõpilaskonna juht Kärt Kaasik-Aaslav, julgustades tudengeid oma erialasse süvenema ja samas elama ka tudengielu. Viimaseks kiitis laureaate Haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu esimees Aleksandr Roms.

Miks just tekkel?

Tallinna ülikooli tekli laele tikitud ornamendi läbipõimunud katkematu joon sümboliseerib ülikooli liikmete vahelist sidusust ja aitab meeles pidada ülikooli väärtusi. Tekli valge värv sümboliseerib akadeemilist vaimsust ja vabadust, kirsipunane ülikoolipere ühtekuuluvust ja must akadeemilist nõudlikkust ja isamaalisust.

Õnnitleme kõiki tekli saajaid!