Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu spiiker kuulutab välja erakorralise kandideerimise järgnevatele positsioonidele:

Üliõpilaskonna juht (juhatuse liige üldorganisatoorses juhtimises)

Tutvu tööpositsiooni kirjelduse ja kandideerimisprotsessiga allpool!

*********

Üliõpilaskonna juhi vastutusvaldkonnad on:

                                  1. Organisatsiooni üldjuhtimise teostamine;

                                  2. Juhatuse ja kontoripersonali töö koordineerimine;

                                  3. Teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest vastutamine;

                                  4. Üliõpilaskonna koolitus- ja arenguvaldkonna eestvedamine;

                                  5. Üliõpilasnõukogude arendustegevuse koordineerimine;

                                  6. Üliõpilaskonna välissuhete korraldus;

                                  7. Ülliõpilaskonna esindajate tegevuse koordineerimine ülikooli senatis ning üliõpilaskondade liitude organites;

                                  8. Ametikohajärgselt ülikooli kolleegiumi, senati ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu kuulumine.

Üliõpilaskonna juhi töö on palgaline, kuus 900€ bruto. Üliõpilaskond pakub oma liikmetele mitmeid koolitusvõimalusi ning korraldab oma toreda meeskonnaga regulaarselt motivatsiooniüritusi. Töökoht asub ülikooli Silva majas, üliõpilaskonna kontoris. 

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada:

                                       1. Vabas vormis täidetud kandideerimisavaldus

                                       2.Motivatsioonikiri 

                                       3.CV 

  • Kandideerimismaterjalid tuleb esitada  hiljemalt 28. oktoober 2023 üliõpilaskonna kantseleisse Silva maja esimesel korrusel või elektrooniliselt aadressile spiiker@esindus.ee.

  • Kõigil kandideerijatel on kohustus osaleda 01. november 2023, kell 18.00 ruumis M-648 üliõpilaskonna volikogu istungil,  kus võtavad aset valimised.

  • PS! Juhatuse liige peab olema Tallinna Ülikooli üliõpilane ning ei tohi olla ühegi erakonna aktiivne liige.

Lisainfot küsi: Anti Sooäär esimees@esindus.ee