Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

ELU projekt ja uus üliõpilaskonna veebileht

Kevadsemestril 2023 koostas üliõpilaskond oma Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) projekti, mille raames valmis uus üliõpilaskonna veebileht koos kümneliikmelise tudengitiimiga. Projekti mentorina tuli appi BFM turunduse lektor Alar Pink.

Projekt sai alguse üliõpilaskonna arusaamast, et liiklus esinduse lehel oli madal, muud kommunikatsioonikanalid informatsioonist üle kuhjunud ja üldiselt oli endine veebileht ajale jalgu jäänud. Projekti raames koostati koostöös Turu-uuringute AS esindaja ja TLÜ vilistlase Vaike Vainuga laiem kvaliteetne küsitlus kõikide tudengite seas, et kaardistada nende teadmisi ÜK erinevatest kommunikatsioonikanalitest ja vajadusi selle kohta, millest tudengid puudust tunnevad ja mida ootavad oma ülikooli esinduse poolt.

Projektis osales mitmekesine tudengiseltskond erinevatest õppekavadest ja instituutidest ja nende kõigi panus on üliõpilaskonnale ühe tugeva arengutõuke andnud. Esimesel koosolekul tutvuti, pandi kirja ootused, kaardistati tugevused (pildil). Neid kõiki ühendas vähene teadmine üliõpilaskonnast ja soov panustada oma ülikooli ellu, et luua parem süsteem infovahetusele tudengi, ta esindajate ja ülikooli vahel. Projekti käigus viis grupp läbi küsitluse, tegi neist oma järeldused ja pani need töösse – otsiti pluginaid, koostati sisu, loodi nullist üles üks esinduslik, kasutajasõbralik ja samas uuendusliku ülesehitusega veebileht.

Projekti lõpuks oli moodustunud lõbus, kaasamõtlev ja ühtne tiim ning üliõpilaskonnal on ääretult hea meel selle üle, et meie ülikoolis on niivõrd hakkajad, motiveeritud, professionaalsed, oskuslikud, heatahtlikud ja suure südamega tudengid! On kohati isegi uskumatu, kuidas perioodil 16.02.2023 – 15.05.2023, esimesest kohtumisest ELU projekti lõppesitluseni, kolme kuuga jõuti teha eeltööd, luua plaan ja tööle saada päriselt toimiv veebileht!

Hõlpsamini on leitav info stipendiumite ja toetuste kohta. Loodud on uus lisa tudengite huvide eest seismise jaoks – kui Sul on mure, saad KONTAKT all anda tagasisidet, kas nimeliselt või anonüümselt. Uute funktsioonidena meie veebilehel leiate töö- ja praktikapakkumised, mis muidu koormas tudengite iganädalast infokirja. Muidugi on siiani leitav ka info Tallinna Ülikooli üliõpilasorganisatsioonide kohta rubriigis MEIST – leia lemmik klubi või liitu oma instituudi üliõpilasnõukoguga ja ole osa tudengielu korraldusest!

PS: veebileht on uus ja arendatakse järjepidevalt. Sh. on töö- ja praktikapakkumiste süsteemid veel hoogu kogumas.

Üliõpilaskond tänab veelkord kõiki ELU projektis osalenuid:

Anna Maria Jäetma

Anti Sooäär

Karl-Gustav Uustulnd

Kelly Talimaa-Hanikat

Kirsti Matikainen

Lili Liinev

Melissa Vainjärv

Merilin Tohver

Steven Maasi

Taavi Vestel

Teie panus on meile hindamatu väärtusega!