Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Alanud on erakorralised valimised Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikokku!

Tule ja kandideeri, sest…

 • Volikogu on tudengite kõige tähtsam esindus- ja otsustuskogu, kuhu kuuluvad aktiivsed
  tudengid üle ülikooli. Volikogu mõjutab kõige olulisemaid otsuseid ülikoolielus nagu
  näiteks kõrghariduse rahastamine, ülikooli kestliku arengu poliitika, rahvusvaheliste
  tudengite heaolu ja palju muud.
 • Just Sina võid olla see, kes toob kõigi tudengite hääle ülikooli ja teeb kindlaks, et neid
  kuulatakse. See on võimalus ennast proovile panna!
 • Volinikuna saad teha kindlaks, et üliõpilaskonnal oleks parim võimalik eelarve ning
  juhatus.
 • Kui on põhjust nuriseda, on just volikogu see koht, kus oma pahameelt väljendada ning
  teha ettepanekuid, sõnavõtte ja korraldada projekte kehva olukorra parandamiseks.
 • Voliniku töö annab Sulle hindamatu kogemuse terveks eluks – võimaluse õppida tundma
  ühe avalik-õigusliku ülikooli tööd, õppida koos töötama erineva taustaga kaastudengitega,
  mille läbi lood sõprussuhted kogu eluks. Lisaks aitab voliniku töö kasvatada julgust
  avaldada arvamust, kompromissileidmise oskuseid ning empaatiavõimet. 
  See annab võimalus osaleda tasuta koolitustel, et end paremini meedias väljendada ning ka
  teisi paremini esindada.
 • Volikogust saad endale sõbrad terveks eluks, kuna lisaks istungitel osalemisele saab koos
  käia ka motivatsiooniüritustel, õhtusöökidel ja lauamänguõhtutel!

Kui oled volinik…

 • Saad alati kõiki endal või kaastudengitel tekkivaid muresid koostöös teiste volinikega
  lahendada.
 • Saad kaasa rääkida ka riiklikul tasandil olulistes küsimustes, näiteks seoses
  kõrgharidusrahastusega.
 • Sul on suurepärane võimalus kõigi teiste volinikega komisjonide töös ja volikogu istungil
  osaledes kõikide tudengite ellu panustada.
 • Saad ka baasteadmised ühe kodanikuühiskonda panustava organisatsiooni tööst, mille
  praktilise poole tundmine tuleb Sulle kasuks tuleviku tööelus.
 • Muidugi kaasnevad selle tööga ka erinevad üritused ning soovi ja võimaluse korral
  panustamine ka näiteks volinikuna Eesti Üliõpilaskondade Liidu töösse.

Millal?

Kandideerimine: 11. september – 29. september 2023
Hääletusperiood: 02. oktoober – 13. oktoober 2023

Valituks osutudes kestab volikogu liikme mandaat kuni korraliste valimisteni märtsi kuus. Enne
korralisi valimisi saavad kuni kolm voliniku esitada avalduse teiseks volikogu perioodiks
jätkamiseks, mille puhul kestaks mandaat aasta aega.

Kes?

Kandideerida ja hääletada saavad kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased!
Kui sa ise ei soovi kandideerida, aga tead kedagi, kes võiks kindlasti seda teha, siis kindlasti kraba
sõbrast kinni ja julgusta teda kandideerima!

Kuidas?

Täida kandideerimistaotlus, mille leiad siit! Seejärel vasta ankeetküsitlusele, mille vastuste põhjal
koostatakse Sind valijatele tutvustav kirjeldus. Ankeetküsitluse leiad siit!

Ja mis peale avalduse esitamist saab edasi?

Kandideerimistähtaja lõppedes vaatab valimistoimkond üle kõik kandideerimisavaldused ning
võtab kõigi kandidaatidega ühendust, et organiseerida kandidaatide pildistamine. Siis seame
valmis valimisplatvormi ja kandidaate tutvustavad materjalid ja valimised võivadki alata!
Valimistulemused avalikustatakse peale protokolli kinnitamist oktoobrikuu keskel.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com